Referat.club
 • Інформаційні технології управління маркетингом

  Використання інформаційних корпоративних систем, спеціалізованих програмних продуктів та програм з маркетинговою складовою в управлінні маркетингом. Створення та функціонування ІСМ, технологічні засоби оброблення даних, розв'язання маркетингових задач.

 • Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

  Типи інструментальних моделей та їх класифікація. Причини широкого розповсюдження електронних таблиць. Основні властивості середовища Excel. Можливості Excel для проведення статистичного оцінювання. Технології параметричного аналізу методами "Що-Якщо".

 • Інформаційно-консультаційні послуги

  Інформаційно-консультаційні послуги по веденню бухгалтерського обліку. Характеристика підприємницької діяльності. Аналіз ринку збуту. План маркетингу. Управління і власність. Організація підприємницької діяльності. Фінансовий план. Можливі ризики.

 • Історія виникнення і виробництва морозива

  Характеристика факультету технології вина, консервованих продуктів і товарознавства ОНАХТ. Структура мережі роздрібної торгівлі "Сільпо", асортимент продукції супермаркету. Види морозива, його склад, технологія виробництва. Користь і шкода десерту.

 • Історія виникнення логістики

  Історичні корені логістики, розуміння логістики як уміння переміщати продукти і безліч різних товарів, формування і становлення логістики як військової науки. Використання логістичного підхіду при управлінні матеріальними потоками в сфері господарства.

 • Історія зовнішньої реклами в Україні

  Визначення зовнішньої реклами, її типологія. Етапи розвитку зовнішньої реклами в Україні. Протореклама і розвиток зовнішньої реклами за часів Київської Русі. Зовнішня реклама України, починаючи з XIX сторіччя до наших часів. Сучасна зовнішня реклама.

 • Історія компанії Bosch

  Знайомство з біографію Р. Боша, аналіз політичної та благодійної діяльності. Розгляд особливостей заснування компанії Bosch: загальна характеристика принципів роботи, розгляд способів розширення. Аналіз етапів створення першого дизельного насоса.

 • Історія розвитку соціальної реклами в незалежній Україні як передумова формуванню тенденцій розвитку соціальної реклами

  Дослідження інструментарію та типів функціонування соціальної реклами, тенденцій її розвитку. Формування певних психологічних установок і моделей поведінки в Україні. Організація центрів та івентів соціальної інформації. Охорона здоров’я та материнства.

 • Історія створення PR у США

  Поняття та основні закономірності реалізації PR-діяльності, її принципи та призначення, сфери використання на сучасному етапі та практична ефективність. Зародження та етапи розвитку піару в США, його стан на сьогодні та перспективи подальшого розвитку.

 • Історія французької реклами

  Французька реклама в часи середньовіччя. Реклама нового часу. Розвиток журналістики у Франції. Міжнародний рекламний Фестиваль "Канські Леви". Фестиваль рекламних роликів у Венеції. Синематека Жана Марі Бурсико. Журнали й газети революційного періоду.

 • Кабинет солярия "Солнечный остров"

  Характеристика бизнес-идеи кабинета солярия. Различия между домашними и профессиональными соляриями. Механизм возникновения загара. Риск снижения численности клиентов. План денежных доходов и расходов. Расчет срока окупаемости проекта кабинета солярия.

 • PR-практики в индустрии компьютерных игр на примере корпорации Electronic Arts

  Анализ основных механизмов регулирования индустрии компьютерных игр, Основные пиар-практики, используемые при продвижении продукта. Отношения крупнейших издателей с целевой аудиторией. Центральный вопрос о ценности компьютерных игр как вида искусства.

 • PR-продвижение информационных ресурсов

  Специфика продвижения информационных ресурсов. Технологии и методы влияния на общественность. Комплекс онлайновых мероприятий по PR-продвижению в Интернете. Воздействие на аудиторию посредством публикации материалов в интернет-СМИ. Информационные поводы.

 • PR-продвижение фирмы Gala-design

  Анализ тенденций в мире моды. Задачи, виды и технологии коммуникативные каналы PR-продвижения фирмы на рынке модной индустрии. Формирование общественного мнения у целевых категорий общественности с целью повышения имиджа организации и ее репутации.

 • PR-проект "Сила внутри нас". Формирование и развитие внутреннего имиджа таможни Республики Татарстан

  Описание ситуации, определение цели, задач и целевой аудитории. Концепция PR-действий, их финансирование, составление календарного плана и оценка эффективности. Внутренний имидж и положительные взаимоотношения с аудиторией таможни Республики Татарстан.

 • PR-проект в антикризисной ситуации

  Анализ действий, связанных с выходом стоматологической клиники из кризисной ситуации. Описание проблемы. Разработка стратегий, направленных на восстановление положительного имиджа клиники, а также установление доверия между посетителями клиники и СМИ.

 • PR-проект мебельной фабрики "Азбука Мебели"

  Разработка стратегии PR-кампании фабрики "Азбука Мебели", формулировка целей. Определение проблемы и возможностей, выборка социальных объектов. Расчет бюджета для проведения PR-кампании. Разработка модели ситуации, эффективность "рекламной пирамиды".

Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 669